Dotazník

- Keď sa problémy s pamäťou stanú prekážkou v dennom živote...

Problémy s pamäťou, ktoré začínajú byť prekážkou v dennom živote, môžu byť spočiatku veľmi nepatrné, ľahko sa prehliadnu a môžu sa pripisovať iným príčinám, napr. únave, stresu alebo starnutiu. Často to býva člen rodiny alebo priateľ, ktorý si prvý uvedomí závažnosť týchto príznakov a začne uvažovať o potrebe lekárskeho vyšetrenia.

Tento dotazník bol vypracovaný ako pomôcka pre členov rodiny alebo priateľov na posúdenie ich obáv z poruchy pamäti u osoby, o ktorú sa starajú. Získané odpovede je potrebné prediskutovať s lekárom.

Varovné signály Alzheimerovej choroby:
  1. Čerstvá strata pamäti postihujúca profesionálnu zručnosť
  2. Ťažkosti pri vykonávaní známych úloh
  3. Problém nájsť vhodné slová
  4. Dezorientácia v čase a priestore
  5. Znížená úroveň úsudku
  6. Problémy s abstraktným myslením
  7. Strácanie vecí
  8. Zmeny nálady a správania
  9. Zmeny osobnosti Strata iniciatívy

Zdroj: Alzheimer´s Association, 1996

Je niekto vo vašej blízkosti

Odpovedzte na 11 otázok v dotazníku a skonzultujte výsledok s príslušným odborníkom. Je dôležité čo najskôr správne identifikovať tieto problémy.
Odpovede na tieto otázky neumožňujú stanovenie diagnózy demencie alebo Alzheimerovej choroby. Môžu byť zamyslením sa nad tým, či zmeny nie sú vážnejšieho charakteru a či nie je potrebné odborné vyšetrenie.

Pokiaľ máte podozrenie na poruchy pamäti a chcete s tým niečo robiť, môžete využit ONLINE UKÁŽKU CVIČENIA PAMATI. Ďalšou možnosťou je trénovať si pamäť s našimi Pracovnými zošitmi.

Dotazník porúch pamäti

Označte rámček, ktorý najlepšie vyjadruje problémy s pamäťou u danej osoby.
Áno Nie Neviem
1. Opakuje si stále niečo alebo pýta sa stále na to isté?
2. Je viac zábudlivý/-á, má problémy s krátkodobou pamäťou?
3. Potrebuje si robiť záznamy na pripomenutie vecí, ako sú domáce práce, nákupy, užívanie liekov?
4. Zabúda na dohovorené stretnutia, rodinné udalosti, sviatky?
5. Vyzerá smutný/-á, skleslo alebo je plačlivý/-á častejšie než v minulosti?
6. Začal/-a mať problémy s počítaním, používaním peňazí a kontrolou financií?
7. Stratil/-a záujem o svoje obľúbené činnosti ako hobby, čítanie, návštevy kostola, alebo iné sociálne aktivity?
8. Začína potrebovať pomoc pri jedení, obliekaní, kúpaní, toalete?
9. Začína byť podráždený/á, nepokojný/á, podozrievavý/á alebo začína vidieť, počuť, veriť nereálnym veciam?
10. Existujú obavy ohľadne jeho/jej schopnosti riadiť auto, napr. nebezpečie zablúdenia, alebo nebezpečnej jazdy, alebo prestal/-a riadiť auto? Ak nikdy neriadil/-a auto, odpovedzte "Nie".
11. Má problémy pri vyjadrovaní sa s nájdením vhodných slov, s ukončením vety alebo pomenovaním vecí a ľudí?


Spolu odpovedí "Áno"


Viac ako päť odpovedí „Áno“ môže znamenať prítomnosť porúch pamäti a je vhodné konzultovať tieto otázky s lekárom.