Kognitívny tréning
Koncentrácia
Matematické úlohy
Slovné úlohy
 

Koncentrácia

Schopnosť sústrediť má každý človek inú. Závisí to od mnoho iných faktorov. Ak má človek túto schopnosť nižšiu, môže to pociťovať aj ako svoju nešikovnosť, zábudlivosť, či fakt, že si svoj denný režim dokáže zorganizovať s určitými ťažkosťami.
Aj koncentrácia sa dá trénovať, a to nielen cielenými cvičeniami, ale aj pri bežných činnostiach, či prechádzke. Laicky sa môžeme na túto problematiku pozerať ako na všímavosť, vyššiu vnímavosť voči okoliu i sebe samému.
Na tomto CD si môžete svoju schopnosť sústrediť sa pocvičiť na cvičeniach. Pri každom cvičení začnite od náročnosti 1. Odporúčame venovať sa tejto kategórii aspoň niekoľko minút pred ostatnými cvičeniami.
Cvičenia na zlepšenie koncentrácie:

Späť na úvod


Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu
výskumu a vývoja
na základe zmluvy číslo APVV-0621-07.
© Centrum MEMORY n.o., 2010
created by VACOsk

Všetky práva vlastníkov autorských práv k dielu sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu média je bez písomného súhlasu majiteľa originálu zakázané.
Testované a nastavené na internetové prehliadače: Mozilla 3.0.19, Chrome 8.0, Internet Explorer 8.0