Kognitívny tréning
Koncentrácia
Matematické úlohy
Slovné úlohy
 

Matematické úlohy

Na to, aby sme tréningu mozgu venovali niekoľko minút denne nepotrebujeme komplikované rébusy a úlohy. Človek si úplne vystačí s vedomosťami nadobudnutými počas života. Mozgový jogging (džoging) – alebo krátke precvičenie je nenáročné na čas a výrazne zvyšuje mozgovú aktivitu. Jednou z metód mozgového joggingu je počítanie jednoduchých príkladov, alebo čítanie textu nahlas.
Pri riešení týchto príkladov si ich skúste rozprávať nahlas!

Cvičenia:

Späť na úvod


Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu
výskumu a vývoja
na základe zmluvy číslo APVV-0621-07.
© Centrum MEMORY n.o., 2010
created by VACOsk

Všetky práva vlastníkov autorských práv k dielu sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu média je bez písomného súhlasu majiteľa originálu zakázané.
Testované a nastavené na internetové prehliadače: Mozilla 3.0.19, Chrome 8.0, Internet Explorer 8.0