Kognitívny tréning
Koncentrácia
Matematické úlohy
Slovné úlohy
 

Slovné úlohy

Slovná zásoba úzko súvisí so širokospektrálnou oblasťou – komunikáciou. Schopnosť dorozumieva sa rečou závisí práve od bohatosti slovnej zásoby. Priemerná slovná zásoba u človeka predstavuje niekoľko tisíc slov.
Ako súvisia slová s pamäťou? Slová môžeme radiť do mnoho kategórií. Tie, ktoré používame každý deň, archaizmy, neologizmy, cudzie slová, slangy, a pod. Aby sme si informácie (ako napríklad slová) vedeli spätne a včas vybaviť, je potrebné ich „oprášiť“ a používať.
Oprášte si aj Vy slovnú zásobu a pohrajte sa so slovíčkami!

Cvičenia:

Späť na úvod


Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu
výskumu a vývoja
na základe zmluvy číslo APVV-0621-07.
© Centrum MEMORY n.o., 2010
created by VACOsk

Všetky práva vlastníkov autorských práv k dielu sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu média je bez písomného súhlasu majiteľa originálu zakázané.
Testované a nastavené na internetové prehliadače: Mozilla 3.0.19, Chrome 8.0, Internet Explorer 8.0