V spolupráci so Železničnou spločnosťou Slovensko realizujeme počas septembra kampaň k projektu Demencia v pohybe, ktorého cieľom je osloviť ľudí v produktívnom veku k ochrane svojho duševného zdravia.

 

Všetkým záujemcom ponúkame preventívne vyšetrenie zamerané na stav fungovania poznávacích schopností (pamäti, pozornosti, reči, myslenia a pod.).

 

Príďte na bezplatný test pamäti ku nám do Centra MEMORY.

 

testovanie pamati