Ako poukázať 2% Centru MEMORY

 

Ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorej daňové zúčtovanie podáva zamestnávateľ

1. Najneskôr do 15.02.2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň. Potom ho požiadajte o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Na základe údajov v Potvrdení vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní do výšky 2 % zaplatenej dane (z potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - musí to byť suma minimálne 3,32 €)*.

3. Pokiaľ ste si tlačivo Vyhlásenie stiahli z našej stránky, údaje o prijímateľovi sú už vyplnené. Ak nie, v II. oddiele vyhlásenia vyplňte tieto údaje:

 • IČO: 31821791
 • Právna forma: nezisková organizácia
 • Obchodné meno: Centrum MEMORY n.o.
 • Sídlo: Mlynarovičova
 • Súpisné číslo: 2571/21
 • PSČ: 851 03
 • Obec: Bratislava

4. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%, zaškrtnite vo Vyhlásení príslušný súhlas so zaslaním Vášho mena a adresy (NIE poukázanej sumy!!)

5. Vyhlásenie podpíšte a spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručte do 30. 04. 2018 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska - adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % v prospech Centra MEMORY.

 

* Pokiaľ ste fyzická osoba, ktorá v roku 2017 odpracovala min. 40 hodín dobrovoľníckej práce (potvrdenie Vám vydá organizácia, pre ktorú ste ako dobrovoľník pracovali), môžete poukázať až 3 % svojich daní. Pri odosielaní tlačív na daňový úrad (bod 5) je nevyhnutné priložiť aj toto potvrdenie o dobrovoľníckej práci.

 

 

Ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá si daňové priznanie podáva sama

1. Z údajov v daňovom priznaní pre fyzické osoby si vypočítajte 2 % z celkovej dane z príjmov - to je max. suma, ktorú môžete poukázať v prospech Centra MEMORY (musí to byť suma minimálne 3,32 €).

2. Tlačivo daňového priznania už obsahuje Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, toto Vyhlásenie vyplňte, a do časti Údaje o prijímateľovi uveďte:

 • IČO: 31821791
 • Právna forma: nezisková organizácia
 • Obchodné meno: Centrum MEMORY n.o.
 • Sídlo: Mlynarovičova
 • Súpisné číslo: 2571/21
 • PSČ: 851 03
 • Obec: Bratislava

3. Ak nám chcete oznámiť, že Vy ste nám zaslali svoje 2%, zaškrtnite vo Vyhlásení príslušný súhlas so zaslaním Vášho mena a adresy (NIE poukázanej sumy!!)

4. Riadne vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte do 31. 03. 2018 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Centra MEMORY.

 

* Pokiaľ ste fyzická osoba, ktorá v roku 2017 odpracovala min. 40 hodín dobrovoľníckej práce (potvrdenie Vám vydá organizácia, pre ktorú ste ako dobrovoľník pracovali), môžete poukázať až 3 % svojich daní. Pri odosielaní tlačív na daňový úrad je nevyhnutné priložiť aj toto potvrdenie o dobrovoľníckej práci.

 

NA 2% Z DANE ZÁLEŽÍ. Menia lahostajnosť na záujem.

 

Tlačivá pre fyzické osoby:

Vyhlásenie o poukázaní do výšky 2 % (už vyplnené)

 

 

Postup krokov pre právnické osoby

 

Súvisiace odkazy: