Ako poukázať 2% Centru MEMORY

 

Ak ste firma (PRÁVNICKÁ OSOBA)

1. Ak chcete poukázať Centru MEMORY 2 % z dane, môžete tak urobiť len v prípade, že ste v roku 2017 (resp. do 31.03.2018) darovali financie akejkoľvek neziskovej organizácii vo výške minimálne 0,5 % z dane. Inak môže právnická osoba poukázať 1 % z dane.
2. Priamo v Daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte vo Vyhlásení (IV. časť) údaje o prijímateľovi a sumu, ktorá zodpovedá podielu Vašej dane (suma musí byť minimálne 8,30 €). Túto sumu môžete rozdeliť v prospech viacerých prijímateľov. V tom prípade vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. Ak ste si vybrali Centrum MEMORY, vpíšte do časti Údaje o prijímateľovi toto:

  • IČO: 31821791
  • Právna forma: nezisková organizácia
  • Obchodné meno: Centrum MEMORY n.o.
  • Sídlo: Mlynarovičova
  • Súpisné číslo: 2571/21
  • PSČ: 851 03
  • Obec: Bratislava

 

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov .

4. Riadne vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte do 31. 3. 2018 na daňový úrad miestne príslušný podľa Vášho sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Adresu Vášho daňového úradu môžete nájsť tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

 

NA 2% Z DANE ZÁLEŽÍ. Menia lahostajnosť na záujem.

 

 

 

Postup krokov pre fyzické osoby