Najbližšie kurzy v Centre MEMORY:

 

 

Ako vytvoriť  a viesť denný pobyt pre ľudí s demenciou.
07. 06.2017  8 hodinový

Oboznámite sa s podmienkami ambulantnej sociálnej služby pre ľudí s demenciou ( zákonné podmienky, interieér, exteriér, personálne zabezpečenie, stravovanie), naučíte sa identifikovať potreby ľudí s demenciou a zoznámite sa s účinnými metódami práce s klientmi.


Vzdelávací kurz je určený pre mamažment a pracovníkov sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálnu službu, alebo plánujú vytvoriť ambulantnú sociálnu službu formou denného pobytu pre ľudí s demenciou, alebo pre denný stacionár pre seniorov.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

 

Opatrovateľka a pacient s demenciou.
15. - 16. jún 2017 v Bratislave

Oboznámim sa so základnou orientáciou v ochorení vrátane spôsobov liečby. Naučím sa identifikovať prejavy demencie a potreby ľudí s demenciou, budú mi prezentované účinné postupy práce s klientmi.

Vzdelávací kurz je určený pre opatrovateľky v domácej a inštitucionálnej starostlivosti. Prekoordinátorov terénnej opatrovateľskej služby.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

 

MODUL 1 - KOGNITÍVNA AKTIVIZÁCIA SENIOROV - AKREDITOVANÝ KURZ  MŠ SR 1619/2013/80/1  ZVYŠOVANIE KOGNITÍVNEJ VÝKONNOSTI SENIOROV

19. - 23. 06.2017  38 hodín

Oboznámim sa s tým, ako funguje mozog a kognitívne funkcie,ako starnutie ovplyvňuje mozog, ako hodnotiť kognitívne funkcie,s metodikou trénovania pamäti seniorov, s technikami zlepšovaniakrátkodobej a dlhodobej pamäti, s princípmi tréningu pamäti spraktickými ukážkami.

Vzdelávanie je určené každému, kto má chuť dozvedieť sa viac o ľudskej pamäti a spôsoboch zvyšovania jej výkonnosti, predovšetkým vo vyššom veku.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

 

Burza kreatívnych nápadov pre tréning pamäti.

16.05.2017

8 hodín

Oboznámite sa  s novými nápadmi a inšpiráciami na kurzy trénovania pamäti u zdravých seniorov, u ľudí s demenciou, prípadne iných cieľových skupín. Butede si vymieňať skúsenoti s ostatnými účastníkmi.

Kurz je určený pre vyškolených trénerov pamäti ( minimálne Modul 1) aktuálne praktizujúcixh skupiny tréningu pamäti a kognície.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

 

 

Zrealizované podujatia:

  • 10. - 11. november 2016 - 2-dňový vzdelávací kurz Najlepšie aktivizačné programy pre seniorov s demenciou. Určený pre terapeutov, aktivizačných a sociálnych pracovníkov, liečebných a špeciálnych pedagógov.
  • 23. marec 2016 - 15:00 hod - Jarné upratovanie v našej hlave - prednáška pre všetkých, ktorí si chcú upratať vo svojej hlave - v Staromestskej knižnici v Bratislave.
  • 14. - 20. marec 2016 - Týždeň mozgu - medzinárodná kampaň oslavujúca ľudský mozog. Realizuje sa už 20 rokov vo viacerých krajinách sveta. Na Slovensku sa konalo množstvo akcií pre verejnosť.
  • Počas troch marcových dní (14. - 16.03.2016) sme zrealizovali Dni otvorenej mysle - informačno-zážitkové podujatie plné prednášok a rozhovorov o pamäti, fungovaní mozgu a jeho chorobách. Účastníci mohli zažiť tréning pamäti, testovanie pamäti, prehliadku centra a stretnutia s ľuďmi, ktorých sa demencia týka. Akcia sa konala v rámci kampane Spolu proti demencii, ktorú realizujeme v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR.
  • Podarilo sa nám získať dostatok podpisov pre GLASGOWSKÚ DEKLARÁCIU! Ďakujeme všetkým, ktorí sa svojim podpisom pridali k výzve Alzheimer Europe k uznaniu demencie ako priority verejného zdravotníctva. Do 30. novembra bolo potrebné prekonať hranicu 10 000 podpisov a aj vďaka slovenským podpisom sa podarilo získať oveľa viac. Teraz je spoločný hlas Európy ešte silnejší a bude už v decembri 2015 prezentovaný na zasadnutí v Bruseli. Výsledky podpisovania nájdete TU. Viac o Glasgowskej deklarácii sa dozviete TU.
  • 5.novembra 2015 bola na Bibliotéke uvedená kniha Lentilka pre dedka Edka od českej autorky Ivony Březinovej. Besedu s deťmi viedla Zuzana Katrušinová z Vydavateľstva Perfekt a rozprávala sa z hosťami: jazykovou redaktorkou Martou Horeckou a  Ing. Alžbetou Veselou zastupujúcou Centrum MEMORY a  Slovenskú Alzheimerovu spoločnosť.
  • 25. september 2014 - "V SEPTEMBRI O DEMENCII" - odborný seminár pre liečebných pedagógov, psychológov a logopédov.
  • 10. - 16. marec 2014 - Týždeň mozgu 2014 - Oslava jedného z najdôležitejších ľudských orgánov spojená s osvetovými aktivitami na viacerých miestach Slovenska - 7.ročník!
  • 9. marec 2014 o 17:00 hod - Ekumenický modlitebný večer vo Veľkom kostole v Bratislave - spojený so zbierkou pre ľudí s Alzheimerovou chorobou.

Viac podujatí z predchádzajúcich rokov môžete nájsť v Archíve.