Počuli ste už o AlzheimerSpace?

 

AlzheimerSpace

 

Úprimný a otvorený aktivizačný priestor, kde môžu ľudia s diagnózou Alzheimerova choroba prostredníctvom špeciálne zvolených terapií zmierňovať príznaky, ktoré im ochorenie prináša. Je takýto priestor reálny? Kde ho môžeme nájsť?

Alzheimerspace vznikol vďaka nášmu víťaznému projektu v rámci Dobrej krajiny. Počas celého roka 2015 sme zbierali malé dary od veľkých ľudí s cieľom zabezpečiť pacientom v Alzheimerspace správnu liečbu pod dohľadom odborníkov. Podarilo sa nám vyzbierať krásnych 1 193,30 €, za ktoré sme veľmi vďační. Boli použité na zabezpečenie arteterapie, reminiscenčnej terapie, snoezelen terapie a kognitívneho tréningu v Alzheimerspace.

 

Alzheimerovu chorobu nie je mozné vyliečiť. Jej príznaky však môžeme zmierniť a priebeh ochorenia spomaliť. Vieme ako na to - nefarmakologickou liečbou orientovanou na aktivizáciu. Nevieme však sami pokryť všetky náklady s tým spojené. Preto aj v roku 2016 pokračujeme v zbieraní prostriedkov na projekt Alzheimerspace.

Aby si nám v tom mohol pomôcť aj ty.

 

Chcem podporiť projekt Alzheimerspace