Dobrý deň, naša babička trpela týmto ochorením a ja mám podozrenie, že jej dcéra /moja svokra/, ktorá má 76 rokov začína prejavovať podobné príznaky. Mama odmieta ako bývalá zdravotná sestra návštevu lekára. Pri teste mi vyšlo z 10 otázok 6 pozitívne. Ako ju prinútim ísť k lekárovi? Všetka starostlivosť zostane na mne a ja by som bola radšej, keby sa dalo podpornými prostriedkami tento problém oddialiť, ale to ju musím dostať k lekárovi. Je možné navštíviť jej lekára a požiadať ho o pomoc? Ďakujem a prajem Vám všetkým veľa úspechov pri pomoci chorým.

 

Prísť s potenciálnym pacientom do lekárskej ambulancie môže byť niekedy problém. Nepíšete, či odmieta akéhokoľvek lekára, alebo špecialistu. Pokúste sa vyhľadať pomoc u obvodného lekára, on môže najlepšie vedieť, ako postupovať ku konkrétnemu pacientovi. Vyšetrenie problémov  s pamäťou rieši odborne psychiater alebo neurológ. Pokiaľ žijete v Bratislave alebo jej okolí, môžete prísť s pacientkou na testovanie pamäti do nášho Centra. Obvykle to prezentujeme ako vyšetrenie "v rámci preventívnej prehliadky", aby sa pacient zbavil zábran. Následne pacienta podľa výsledkov testovania odporúčame do našej  psychiatrickej ambulancie. Tento postup sa ukázal ako účinný pri pacientoch, ktorí odmietajú návštevu lekára.