Mám 30 rokov a chcem sa opýtať, či poruchy pamäti môžu postihovať aj ľudí v mojom veku. Mám problém zapamätať si viac informácií naraz bez toho, aby som si ich zapísala, aj to si musím ešte overiť. Keď sa snažím spraviť niečo bez toho, aby som si to opakovane overila, poväčšine to spravím zle. Pozorujem u seba, že strácam slovnú zásobu pri komunikácii s klientom alebo osobou, na ktorú chcem zapôsobiť. Zabúdam termíny, ktoré si hneď nepoznačím a v práci mi to dosť prekáža. Naproti tomu si rýchlo dokážem vybaviť udalosti, ba dokonca obrazy z dávnej minulosti.

Problémy s pamäťou môžu byť u ľudí v produktívnom veku z dôvodu prepracovania, stresu, nedostatku koncentrácie. Zamyslite sa nad svojím každodenným programom, spôsobom života a nájdete možno chvíle, kedy Vám neustále dianie a ruch okolo Vás nedovolia sústrediť sa a pamätať si bežné veci. Pomôže nám vedome pracovať s koncentráciou, triediť si informácie a vylúčiť nepodstatné, ale pritom byť intelektuálne činný. Prečítať si vhodnú literatúru k danej tematike, alebo skúsiť naše CD Tréning pamäti. Tréning pamäti je zameraný na nácvik koncentrácie, techník pamätania si textov, čísel, mien a tvári.