Pár slovami o Centre MEMORY

budova Centra MEMORY

Sme nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby ľuďom s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou. Sme modelovým a jediným zariadením svojho druhu na Slovensku. Centrum MEMORY bolo založené Nadáciou MEMORY v roku 2002.

Poskytujeme služby v sociálnej oblasti (špecializovaný denný pobyt pre ľudí s Alzheimerovou chorobou, kognitívne tréningy,  poradenstvo), zdravotnícke služby (psychiatrická ambulancia, ambulancia liečebného pedagóga), preventívne aktivity (tréningy pamäti), akreditované vzdelávanie (opatrovateľov, pracovníkov v sociálnych a zdravotníckych organizáciách) a prax pre študentov.

K 1. januáru 2005 sa naše zariadeniesídlo Centra MEMORY stalo súčasťou Centra Excelentnosti Slovenskej akadémie vied, ktoré nesie názov "Centrum Excelentnosti pre Alzheimerovu chorobu a príbuzné neurodegeneračné poruchy".

Centrum MEMORY n.o. je  členom Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v  Slovenskej republike a členom EURAG.

 

 

 

Komu poskytujeme naše služby?

Náš tím pracovníkov

Ako nás môžete podporiť????

Referencie

Cenník služieb

Je pre nás česť pomáhať Vám:).