Pre koho sme?

 

  • pre záujemcov o udržiavanie si dobrej pamäti a vitality
  • pre verejnosť

Odporúčame: Tréning pamäti, Pracovné zošity pre trénovanie pamäti, Osvetová činnosť

 

  • pre ľudí s poruchami pamäti, Alzheimerovou chorobou
  • pre rodinných príslušníkov alebo blízke osoby, ktoré žijú s chorými v domácnosti alebo sa o nich denne starajú

Odporúčame: Bezplatné testovanie pamäti, Kognitívne tréningy, Špecializovaný denný pobyt, Psychiatrická ambulancia, Poradenstvo, Pracovné zošity pre trénovanie pamäti, Bezplatná infolinka, Publikácie

 

  • pre pracovníkov profesionálne zainteresovaných na riešení problémov súvisiacich s demenciou

Odporúčame: Akreditované vzdelávanie, každoročná Medzinárodná konferencia

 

  • pre dobrovoľníkov a študentov stredných a vysokých škôl zdravotníckych, pedagogických a sociálnych odborov

Odporúčame: Dobrovoľníctvo, Prax pre študentov, Publikácie