Medzinárodný projekt Učiace sa partnerstvá - Podprogram GRUNDTVIG „Remembering Together“(Spomínajme spolu)

 

Hlavnými cieľmi projektu bolo posilniť úlohu a postavenie príbuzných a rodinných opatrovateľov starajúcich sa o ľudí s demenciou v ich domácom prostredí a vytvorenie metodiky využitia práce so spomienkami.

Trvanie projektu: r. 2010 - r. 2012.

Projekt  bol  podporený Národnou agentúrou SAIAC. Okrem Slovenska boli  účastníkmi projektu Severné Írsko, Česká republika, Poľsko, Španielsko, Írsko, Anglicko, Holandsko a Nemecko.

 

Čo je to reminiscencia a ako ju môžeme využiť v práci s príbuznými...

Ako prebiehali reminiscenčné stretnutia v Centre MEMORY....

 

Výsledkom účasti na projektu je komplexná stránka o prebiehajúcich aktivitách vo všetkých partnerských organizáciách www.rememberingtogether.eu