Vyšetrenie pamäti

Realizuje ho liečebný pedagóg a prebieha formou písomného testu pamäťových schopností v trvaní približne 40 minút. V opodstatnenom prípade je pacientovi odporučené vyšetrenie v psychiatrickej ambulancii.

Cena vyšetrenia pamäti je 5 EUR.

 

Objednajte sa telefonicky na 02 - 62 41 41 43 a presvedčte sa, do akej miery sú Vaše obavy o pamäť opodstatnené.