Časový harmonogram dňa

 

 

07:30 - 09:00 komunita, príchod klientov
09:00 - 10:00 pohybovo-koncentračné cvičenie
10:00 - 10:30 desiata
10:30 - 12:00 terapeuticko-aktivizačný program
12:00 - 13:00 obed
13:00 - 14:15 oddych, možnosť voľného programu
14:15 - 15:30 terapeuticko-aktivizačný program v rámci podávania kávy a olovantu
15:30 - 16:45

komunita, odchod klientov domov

 

 

Režim dňa je počas týždňa stály.