Cenník denného pobytu

 

Klient spĺňajúci podmienky odkázanosti na poskytnutie sociálnych služieb - 10,30 €/os./deň
Samoplatca - 29,71 €/os./deň

Cena je konečná, klient neplatí žiadny ďalší vstupný poplatok.

 

Cena zahŕňa:

  • poplatok za stravu (desiata, obed, olovrant) - 3,30 € pre oba typy klientov
  • poplatok za pobyt, opateru - dohľad nad užívaním liekov, hygienický dohľad, meranie krvného tlaku, výmena ochranných pomôcok (v prípade inkontinencie), privolanie rýchlej zdravotníckej pomoci v akútnom prípade a pod.
  • aktivizačný program - nácvik denných činností zameraný na udržanie a zlepšenie sebestačnosti a komunikácie, kognitívny tréning , činnostná terapia, muzikoterapia, pohybové aktivity (prechádzky, pohybové cvičenia) a pod. - 7 € pre klienta spĺňajúceho podmienky odkázanosti a 26,41 € pre samoplatcu.