Prax pre študentov

 

 

Naše zariadenie je otvorené aj pre odbornú prax študentov vysokých škôl. Študenti si majú možnosť upevniť a overiť svoje teoretické vedomosti priamo v praxi. Výhodou je získanie a rozvíjanie praktických zručností a znalostí v problematike poskytovania odborného programu pre ľudí s Alzheimerovou chorobou. Súvislú odbornú prax je možné teda vykonať nielen ako pasívny pozorovateľ, ale aj ako člen odborného tímu, kde študent pracuje s klientmi pod odborným vedením. Praktikanti sú oboznámení s právami a povinnosťami, s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Študenti sú povinní na pracovisku tieto predpisy dodržiavať.

 

Podmienky poskytnutia odbornej praxe:

1. Podanie žiadosti študenta/ky o výkone praxe a dohodnutie termínu s povereným pracovníkom.

2. Centrum MEMORY si vyhradzuje právo určiť termín výkonu praxe.

3. Centrum MEMORY uprednostňuje študentov so súvislou odbornou praxou.

 

Bližšie informácie získate na tel. čísle 02 - 62 41 41 43.