Tréningy pamäti a kognitívne tréningy

 

1. Tréning pamäti je preventívny program na posilňovanie pamäti a vitality seniorov. Prebieha skupinovou formou (zaradenie do skupín podľa závažnosti pamäťových problémov) a tvorí ho cyklus 12 cvičení (jedno cvičenie trvá 90 minút). Tréning pamäti pre seniorov vedie k nezávislosti, prevencii depresívnych nálad a prevencii osamelosti.

Cieľ a zameranie:

 • využiť techniky tréningu pamäti pre lepšiu pamäť v každodennom živote,
 • stimulovať rôzne oblasti mozgu,
 • posilniť jednotlivé druhy pamäti,
 • zvýšiť sebavedomie účastníkov.

Čo získajú účastníci?

 • overia si funkčnosť svojej pamäti,
 • zvládnu techniky a stratégie pre lepšie zapamätávanie,
 • zvýši sa ich schopnosť zvládať problémy každodenného života,
 • získajú presvedčenie, že úbytok pamäťových schopností je možné obmedziť, ak je pamäť primerane využívaná,
 • naučia sa starať sa o vlastnú pamäť tak, ako o svoje zdravie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2. Kognitívny tréning je cielená stimulácia mozgových funkcií so zameraním na viaceré kognitívne schopnosti - okrem pamäti aj myslenie, úsudok, reč. Jedná sa o aktivizáciu osôb s poruchami pamäti a nedostatkom schopností učenia sa v dôsledku ochorenia na Alzheimerovu chorobu. Kognitívne tréningy v Centre MEMORY prebiehajú v niekoľkých skupinách podľa závažnosti kognitívnych porúch.

Cieľ a zameranie:

 • aktivizácia kognitívnych schopností účastníka,
 • individuálny prístup,
 • cvičenia realizované podľa individuálnych schopností.

Čo získajú účastníci?

 • pravidelným mentálnym cvičením udržia svoje kognitívne schopnosti na aktuálnej úrovni,
 • presvedčia seba, svojich príbuzných a opatrovateľov o svojich zachovaných mentálnych schopnostiach,
 • získajú možnosť nadviazať sociálne kontakty.

 

Pokiaľ máte záujem vyskúšať si tréning pamäti alebo kognitívny tréning, volajte na číslo 0911 946 719 alebo nás kontaktujte cez Kontaktuný formulár.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. On-line kognitívny tréning - Pre trénovanie pamäti pre ľudí s miernou formou Alzheimerovej choroby cez Váš počítač vyskúšajte On-line kognitívny tréning, ktorý je výsledkom výskumu realizovaného v rámci projektu APVV.

 

Súvisiace články:

Ako si zachovať funkčný mozog do najvyššieho veku?

Tipy pre lepšiu pamäť