Najbližšie kurzy v Centre MEMORY:

Ako vytvoriť  a viesť denný pobyt pre ľudí s demenciou.
07. 06.2017  8 hodinový

Oboznámite sa s podmienkami ambulantnej sociálnej služby pre ľudí s demenciou ( zákonné podmienky, interieér, exteriér, personálne zabezpečenie, stravovanie), naučíte sa identifikovať potreby ľudí s demenciou a zoznámite sa s účinnými metódami práce s klientmi.


Vzdelávací kurz je určený pre mamažment a pracovníkov sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálnu službu, alebo plánujú vytvoriť ambulantnú sociálnu službu formou denného pobytu pre ľudí s demenciou, alebo pre denný stacionár pre seniorov.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

 

Opatrovateľka a pacient s demenciou.
15. - 16. jún 2017 v Bratislave

Oboznámim sa so základnou orientáciou v ochorení vrátane spôsobov liečby. Naučím sa identifikovať prejavy demencie a potreby ľudí s demenciou, budú mi prezentované účinné postupy práce s klientmi.

Vzdelávací kurz je určený pre opatrovateľky v domácej a inštitucionálnej starostlivosti. Prekoordinátorov terénnej opatrovateľskej služby.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

 

MODUL 1 - KOGNITÍVNA AKTIVIZÁCIA SENIOROV - AKREDITOVANÝ KURZ  MŠ SR 1619/2013/80/1  ZVYŠOVANIE KOGNITÍVNEJ VÝKONNOSTI SENIOROV

19. - 23. 06.2017  38 hodín

Oboznámim sa s tým, ako funguje mozog a kognitívne funkcie,ako starnutie ovplyvňuje mozog, ako hodnotiť kognitívne funkcie,s metodikou trénovania pamäti seniorov, s technikami zlepšovaniakrátkodobej a dlhodobej pamäti, s princípmi tréningu pamäti spraktickými ukážkami.

Vzdelávanie je určené každému, kto má chuť dozvedieť sa viac o ľudskej pamäti a spôsoboch zvyšovania jej výkonnosti, predovšetkým vo vyššom veku.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

 

 


Individuálne vzdelávacie kurzy priamo vo Vašom zariadení:

Ak máte záujem o individuálne vzdelávacie kurzy vo Vašich priestoroch pre Vašich zamestnancov, napíšte nám podrobnejšiu predstavu (téma, pre koho, kde, koľko hodín...) cez KONTAKTNÝ FORMULÁR. My Vás budeme kontaktovať späť s ponukou šitou na mieru.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

VŠEOBECNÉ  INFORMÁCIE  PLATNÉ  PRE  VŠETKY  VZDELÁVACIE AKTIVITY:

 

Registračné podmienky

 

Miesto konania, doprava, ubytovanie, trvanie kurzu

 

Všetky akreditované vzdelávacie kurzy trvajú 38 vyučovacích hodín. Po ukončení modulov a vykonaní písomnej záverečnej skúšky absolventi získajú Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho kurzu s celoštátnou platnosťou. V prípade vzdelávacieho modulu 2 "Rozvoj trénerského potenciálu v oblasti kognitívnej aktivizácie seniorov" je k získaniu osvedčenia potrebné zrealizovať vlastný cyklus tréningov pamäti a absovlovať ústnu skúšku, ktorá sa obvykle koná 10-12 týždňov po teoretickej časti kurzu.

Najbližšie kurzy sa uskutočnia v termínooch uvedených vyššie.

V prípade, že si podávate projekt, ktorého súčasťou je absolvovanie nášho vzdelávania, informujte nás prosím o tom včas kvôli dohodnutiu termínov.

 

ZOZNAM AKREDITOVANÝCH VZDELÁVACÍCH KURZOV

 

Mapa obcí, v ktorých zariadenia absolvovali naše vzdelávanie (klikni pre zväčšenie).

mapa zariadeni