Registračné podmienky platné pre všetky vzdelávacie aktivity

 

Registračné podmienky v skratke:

Podmienkou k registrácii účastníka je (1) zaslanie záväznej prihlášky a (2) uhradenie účastníckeho poplatku - najneskôr do stanoveného termínu uvedeného na prihláške.

Poplatok je potrebné uhradiť hneď po prihlásení na účet Centra MEMORY číslo  2622253941/1100. Pre platbu je nevyhnutné uviesť variabilný symbol: číslo faktúry alebo kód workshopu a ako účel platby: meno a priezvisko účastníka kurzu.

Počet účastníkov v každom termíne je limitovaný. Záujemca sa považuje za prihláseného až po splnení oboch podmienok (1) + (2).

Poplatok v prípade neúčasti nevraciame, v prípade objektívnych príčin neúčasti akceptujeme náhradníka. Pokiaľ sa na jeden termín prihlási viac záujemcov, Centrum MEMORY má právo posledných prihlásených presunúť po dohode s nimi na iný termín.

Informácia o cene sa nachádza v pozvánke ku každému vzdelávaciemu modulu/workshopu.

Prihlášku prosím posielajte e-mailom na spolocnost@alzheimer.sk

Kontakt: Tel.: 02/ 62 41 41 43