Snoezelen pre pacientov s Alzheimerovou chorobou

 

snoezelen

 

Cieľ:

  • Zvládnuť problematiku Snoezelen terapie
  • Nadobudnúť nové vedomosti v oblasti multisenzorickej stimulácie
  • Získať potrebné praktické zručnosti v terapii

 

Pre koho je kurz určený:

  • Opatrovatelia
  • Sociálni pracovníci
  • Liečební pedagógovia
  • Psychológovia
  • Inštruktori sociálnej rehabilitácie
  • Sestry

 

Lektor: Mgr. Andrea Valentová

 

Časový harmonogram:

Registrácia účastníkov je od 8:30 do 9:00 hod. Workshop začína o 8:30 hod a prebieha v 4 blokoch. Počas workshopu sú dve 15-minútové prestávky na občerstvenie a jedna 60-minútová obedová prestávka. Workshop končí odovzdaním potvrdení o účasti o 16:00 hod.

 

Cena: 69,00 eur/os.

Poplatok je potrebné uhradiť na účet Centra MEMORY č. 262 225 39 41 / 1100 s uvedením priezviska v účele platby (toto je nevyhnutné pre identifikáciu Vašej platby!). Ako variabilný symbol je nutné uviesť kód workshopu!

Kapacita kurzu: Počet miest je limitovaný, kurzu sa môže zúčastniť max. 16 účastníkov. Ak ste rozhodnutý kurz absolvovať, pošlite prihlášku hneď. Rozhoduje dátum prijatia prihlášky a platby na náš účet.

 

Termíny:

  • Bratislava - utorok 9. jún 2015 (kód workshopu 0105)

 


Chcem sa prihlásiť na tento kurz