O Alzheimerovej chorobe

 

Alzheimerova demencia je veľmi pomaly sa rozvíjajúce degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré vedie k zániku nervových buniek a nervových spojení. Postihuje predovšetkým tie časti mozgu, ktoré sú dôležité pre pamäť, myslenie a rozumové schopnosti.

Ak sa pamäť a rozumové schopnosti narušili do tej miery, že človek už nedokáže bez pomoci zvládať každodenné situácie, hovoríme o demencii.

 

Rizikové faktory Alzheimerovej choroby:

 • Ženské pohlavie
 • Pozitívna rodinná anamnéza (výskyt ochorenia v rodine - rodič, brat, sestra)
 • Vek (Výskyt Alzheimerovej choroby stúpa s vekom)
 • Genetická záťaž
 • Úrazy hlavy (najmä spojené so stratou vedomia)
 • Vzdelanie (ľudia s nižším vzdelaním majú zvýšené riziko rozvoja ochorenia)
 • Vysoký krvný tlak
 • Zvýšená hladina cholesterolu
 • Zvýšená hladina homocysteinu
 • Poruchy prekrvenia mozgu, tzv. "mozgová skleróza" (ako urýchľovače nástupu príznakov ochorenia).

 

Ochranné faktory Alzheimerovej choroby:

 • Vyššie vzdelanie a stály tréning pamäti
 • Vitamín E, C, B
 • Nesteroidné antireumatiká