Starostlivosť o postihnutého


Po určení diagnózy demencie sa približne 15 - 20% postihnutých vďaka chirurgickej alebo primeranej farmakologickej liečbe vráti do života (postihnutí so sekundárnou demenciou, ktorú zapríčinilo liečiteľné ochorenie). Pre väčšinu však začína obdobie vývoja demencie, poznačené problémami celej rodiny, ktoré si žiadajú pomoc zdravotníckych a sociálnych inštitúcií.

Nároky a potreby jednotlivých postihnutých sa líšia. Nemožno ich jednoznačne definovať. Treba ich riešiť postupne, tak ako sa objavujú, pri opakovaných návštevách lekára. Príbuzní preto musia poznať príčiny chorobných javov a spôsob ako ich zvládnuť, ale im predchádzať. Mali by vedieť, že vývoj ochorenia ich prinúti neustále sa prispôsobovať meniacemu sa zdravotnému stavu chorého. Napriek progresii ochorenia je však vždy šanca urobiť nie pre dôstojné bytie človeka. To nie je prázdny optimizmus, Aj pre veľmi ťažko postihnutého existuje priestor a šanca zlepšiť jeho životné podmienku. Prináša ju láska, trpezlivosť, fantázia a všestrannosť. Tieto vlastnosti našťastie prejaví väčšina príbuzných. Ak budú o ochorení dostatočne informovaní a ak im poskytneme účinné rady, upevnia si voči chorému postoj lásky, oddanosti, tolerancie. Neprepadnú frustrácii, zúfalstvu, či bezmocnosti.

V nasledujúcich kapitolách podrobne preberieme hlavné problémy, ktoré vývoj demencie prináša. Klikom na nasledovné kapitoly sa Vám zobrazí ich obsah.

 

1 Komunikácia

2 Obliekanie

3 Stravovanie

4 Preležaniny

5 Pády

6 Samovoľný odchod moču a stolice

7 Pridružené ochorenia

8 Zmätenosť

9 Poruchy správania

9.1 Dezorientácia

9.2 Depresia

9.3 Agresivita a nepokoj

9.4 Bezcieľne blúdenie a nespavosť

9.5 Delíria a halucinácie

10 Rodina