Pády ľudí s Alzheimerovou chorobou


Majú pre postihnutých zväčša vážne následky. Preto ich predchádzaniu venujeme osobitnú pozornosť.

Príčiny pádov u starších a dementných ľudí sú rôzne. Pri ich odstraňovaní treba posúdiť vplyv užívaných liekov (tlmenie, spanie, liečba depresie) a podiel ostatných chorôb, ktoré môžu pád tiež zapríčiniť.

Ako zabrániť pádom a ich nepriaznivým následkom? Pád je výslednicou súhry viacerých okolností alebo rizikových faktorov. Niektoré z nich však možno úspešne ovplyvniť. Zmeny v schopnosti udržať rovnováhu pri chôdzi či inej činnosti súvisia u staršieho človeka čiastočne s fyziologickým starnutím, ale i chronickými ochoreniami. Ich správna liečba a rehabilitačné cvičenia sú pri prevencii pádov neoddiskutovateľné.

Rovnako dôležité je i prostredie, v ktorom postihnutý žije (dom, nemocnica, domov dôchodcov). Časom totiž zistí, že je preňho nevyhovujúce. Začne si nedôverovať, lebo stráca schopnosť rozpoznať jeho prvky. V spálni môže k pádu prispieť tma, zlé ovládanie spínača, osvetlenia, výška a poloha postele, prípadne kresla. Najrizikovejšími miestami pádov sú kúpeľňa a WC s klzkými mokrými povrchmi i relatívne zložitými úkonmi, ktoré pri hygiene musí vykonať. Pre starších osamotených ľudí sú častým miestom pádov schody. Neraz neosvetlené s labilným zábradlím. Padajú zvlášť pri schádzaní, lebo zabúdajú na posledný schodík.

V chodbe, kuchyni, záhrade sú nebezpečné voľne stojace predmety (v prirodzených terasách), neupevnené šmýkajúce sa koberce. Riziko straty rovnováhy sa zvyšuje v menej známom prostredí a presídlení. Väčšina starších ľudí padá pri bežných činnostiach. Len malé percento prípadov ide na vrub nebezpečným aktivitám (šport, hobby).

Ako teda upraviť bývanie pre nové okolnosti života? Začnite osvetlením. Primerané svetlo má byť rozptýlené, nie priame s ostrými tieňmi. Spínače musia byť v dosahu. Užitočné sú malé nočné svetlá na dôležitých trasách (spálňa - WC). Nasledujú podlahy. Tie majú byť čo najrovnejšie (odstráňte prahy), koberce upevnite k podlahe, umývateľné povrchy aplikujte s protišmykovým dezénom. Vyrovnajte výšku schodových stupňov. Zábradlia musia byť pevné a dostatočne dlhé. Držadlá môžu byť i v izbách, ale nesmú chýbať v kúpeľni a WC. Dbajte o skrátenie hlavných trás a ich "vyčistenie" od kolíznych predmetov (rozmiestnenie nábytku). Pre pohybovo indisponovaných ľudí je optimálna výška lôžka alebo kresiel okolo 60 cm od zeme. Spevnite tiež operadlá. Tieto úpravy nemusia zákonite znamenať zásah do estetiky prostredia.

Vynaložené náklady sa vám isto vrátia v zamedzení strát z možných budúcich komplikácií. Naviac vás budú hriať prejavy lásky a vďačnosti tých, ktorým ste pomohli.