Pridružené ochorenia


Dementný pacient je vystavený zvýšenému riziku ochorení vedúcich napokon k väčšej závislosti od iných. Aj ľahšie ochorenie môže prehĺbiť jeho zmätenosť, podráždenosť, alebo nepokoj. Ten môže byť napr. prvým prejavom horúčky. Problémy s komunikáciou neraz bránia skorému zisteniu už prebiehajúceho ochorenia.

Ak sa pacient náhle zmení, prestane byť samostatný alebo sa výrazne zhoršia jeho intelektové schopnosti, treba vyhľadať lekára. Skôr, než tieto zmeny budeme považovať za prejav demencie, musíme vylúčiť iné patologické príčiny. Choroby a užívanie liekov môžu vyvolať aj psychiatrické príznaky (delíria, halucinácie, nepokoj). Zhoršenie zraku či sluchu zvýrazňuje dezorientáciu a bráni pacientov správne vnímať okolie.

K únave, úzkosti a stresu prispieva i nevhodné bývanie, zmena prostredia, či vysoké nároky na pacienta zo strany príbuzných. Dementní pacienti trpia rovnakými chorobami ako ostatná populácia starých ľudí. Ak sa niekto stále ponosuje na nejaký chorobný príznak a opisuje ho rovnako, je potrebné upovedomiť lekára.

V rámci predchádzania komplikáciám je nutné upraviť domáce prostredie. Odstránením zdrojov nebezpečenstva, zabezpečením primeraj stravy, dostatočným príjmom tekutín, starostlivosti o hygienu ústnej dutiny, nôh a kontrolu pravidelnosti stolice.