Štatistické údaje

 

  • Vo svete žije 46,8 miliónov ľudí s demenciou.
  • Každé 4 sekundy pribudne na svete 1 prípad demencie
  • Najčastejšou formou demencie je jednoznačne Alzheimerova choroba.
  • Demenciou trpí každý 20. človek nad 65 rokov. Po 80.roku veku je to každý piaty človek.
  • V roku 2050 sa odhaduje nárast počtu pacientov trpiacich demenciou na 131,5 miliónov.
  • Len 1 zo 4 prípadov Alzheimerovej choroby je potvrdených diagnosticky.
  • Vek je najvýznamnejším rizikovým faktorom Alzheimerovej choroby.

 

Alzheimerova choroba vo svete

Podľa štatistík je v súčasnosti na svete 46,8 miliónov ľudí postihnutých demenciou Alzheimerovho typu, pričom každoročný prírastok je 4 a pol milióna nových prípadov. Podľa predpokladov sa počet ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobou  každých 20 rokov zdvojnásobí, vo vyspelých krajinách vzrastie počet chorých do roku 2040 o sto percent, v rozvojových dokonca až o 300 percent (v týchto krajinách sa ešte len zvyšuje priemerná dĺžka života). Výskyt ochorení narastá s vekom, výskumy však potvrdzujú, že toto ochorenie sa v niektorých prípadoch začína okolo tridsiateho roku života.

 

Aká je situácia v Európe?

7.3 miliónov ľudí trpí Alzheimerovou chorobou a príbuznými demenciami. V roku 2040 bude trpieť Alzheimerovou chorobou a ďalšími formami demencie viac ako 11 miliónov Európanov. Celkové náklady dosiahli v roku 2005 v krajinách EU 141 miliárd Eur.

 

Starostlivosť v podmienkach SR

Počet pacientov na Slovensku sa odhaduje na 50 000 pacientov s Alzheimerovou chorobou a príbuznými ochoreniami. Presné číslo nie je známe, nakoľko zatiaľ nebola uskutočnená adekvátna epidemiologická štúdia. Predpokladá sa, že v roku 2040 vzrastie počet postihnutých na 180 000!

Nezabúdajme, že ochorenie sa dotýka ďalších 100 tisíc rodinných opatrovateľov, ktorí sa o postihnutých starajú.

 

Zdroje údajov: alzheimers.net, alz.co.uk, alzheimer-europe.org