dobrovoľníctvo v Centre MEMORY

Nevieš ako užitočne využiť svoj voľný čas?

Chceš zažiť niečo nové a byť pritom nápomocný?

Si cieľavedomý, plný elánu a dobrej nálady?

Chceš spoznať nových ľudí a získať nové skúsenosti?

Naplň svoj voľný čas zmysluplne a staň sa naším dobrovoľníkom!

 

Vyber si prácu, ktorá ti vyhovuje:

AKTUÁLNE DOBROVOĽNÍCKE PROGRAMY

 

Za veľké srdce a pomocné ruky srdečne ďakujeme aktuálnym dobrovoľníkom: Alenke a Vande za pomoc v špecializovanom dennom pobyte, Frederike a Nadi za vedenie tréningov pamäti. Hanke a Anke patrí veľká vďaka za preklady textov a administratívu.

Koordinátorom dobrovoľníkov je Darina Grniaková.

Dobrovoľník je človek, ktorý bez nároku na finančnú odmenu venuje svoj čas, svoje schopnosti, vedomosti, energiu v prospech iných ľudí. Slovo dobrovoľník je založené z dvoch slov: DOBRO - dobro je v každom človeku, VOLIŤ - voliť si dobro v sebe a nájsť dobro v iných. Ako náš dobrovoľník získaš okrem dobrého pocitu z pomoci druhým aj ďalšie dobrovoľnícke výhody a benefity:

  • uznanie ako súčasť tímu
  • vzdelávanie, školenia
  • teambuildingové aktivity
  • možnosť absolvovať študentskú prax
  • bezplatné využívanie knižnice a videotéky

 

Prečítajte si vyznanie jednej z našich dobrovoľníčok tu.