Aktuálne dobrovoľnícke programy

 

ANKETA O VNÍMANÍ DEMENCIE V SR - denne počas Svetového mesiaca Alzheimerovej choroby

Ak máš chuť prispieť k poznaniu o názoroch a predsudkoch ľudí na Slovensku na tému demencie, pridaj sa k nám buď 27.08.2016 v rámci Trhoviska neziskoviek alebo kedykoľvek počas septembra - "Svetového mesiaca Alzheimerovej choroby". Tvojou úlohou bude s okoloidúcimi vyplniť jednoduchú anketu a odovzdať im informačný leták. Vyber si deň, ktorý ti najviac vyhovuje.

VIAC INFO TU

 

 

NEZOSTA(R)NEŠ SÁM - 1x týždenne (6 hodín)

Hľadá sa dobrovoľník ako sprievod ku klientom s Alzheimerovou chorobou v dennom pobyte. Pre individuálnu prácu s klientom alebo prácu v skupine klientov. Tvoja činnosť bude zameraná na spríjemnenie dňa a potešenie - prechádzky, čítanie, rozhovory, kreatívne činnosti v dielničke, hra na hudobný nástroj, nácvik divadla, resp. čokoľvek čo ťa baví a napĺňa:).

VIAC INFO TU

 

 

VÝPOMOC NA KONFERENCII - 22. -23. 09. 2016

Hľadáme posily do organizačného tímu na pripravovanú septembrovú konferenciu "Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby". Šikovného človeka na fotografovanie priebehu konferencie, ďalej kameramana, ktorý by vytvoril krátke video z konferencie. Ako dobrovoľník sa môžeš zúčastniť  konferencie bezplatne.

VIAC INFO TU