Kontakty

Dovoľte nám predstaviť Vám tri organizácie, ktoré vzájomnou spoluprácou zastrešujú problematiku porúch pamäti a Alzheimerovej choroby na Slovensku. Každá z nich vznikla pri inej príležitosti, s inou víziou a v inom čase. Ich založenie však sleduje jeden jediný účel: pomoc ľuďom trpiacim poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou a ich rodinám.

 

 

Centrum MEMORY n.o.

prvé preventívne, diagnostické, aktivizačné a vzdelávacie centrum a špecializované zariadenie pre ľudí s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou na Slovensku. Poskytuje sociálne služby prostredníctvom špecializovaného denného pobytu pre ľudí s Alzheimerovou chorobou, kognitívne tréningy a tréningy pamäti pre seniorov, zdravotnícke služby v psychiatrickej ambulancii s celoslovenskou pôsobnosťou a vzdelávacie služby pre pracovníkov sociálnych a zdravotníckych zariadení prostredníctvom vzdelávacích kurzov akreditovaných Ministerstvom školstva SR.

Centrum MEMORY n.o.

Mlynarovičova 21, 851 03 Bratislava

Tel: 02/62 41 41 43, 0911 949 038, E-mail: sekretariat@centrummemory.sk

 

Slovenská Alzheimerova spoločnosť

občianske združenie venujúce sa pomoci ľuďom s Alzheimerovou chorobou s cieľom presadzovať ich práva a potreby a tak prispieť k vytvoreniu podmienok pre ich dôstojný život. Spája ľudí s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou a ich rodiny, ako aj odborných pracovníkov pracujúcich v oblasti výskumu, prevencie, diagnostiky a terapie a priateľov spoločnosti, ktorým nie je ľahostajný život ľudí s týmto ochorením.

 

Slovenská Alzheimerova spoločnosť

Mlynarovičova 21, 851 03 Bratislava

Tel: 02/62 41 08 85, E-mail: spolocnost@alzheimer.sk

 

Nadácia MEMORY

účelový fond založený v roku 1994 s cieľom podpory riešenia problematiky Alzheimerovej choroby, a to od výskumu na molekulovej úrovni cez lekársku starostlivosť až po sociálnu podporu rodín starajúcich sa o osoby postihnuté Alzheimerovou chorobou. Jednou z  hlavných projektových iniciatív Nadácie je podpora Centra MEMORY, ktorého je zakladateľom.

Nadácia MEMORY

Dúbravská cesta 9, 845 10 Bratislava 45

Tel: 0905 895 871, E-mail: alzheimer@alzheimer.sk

Napíšte nám