Kontakty

 

Slovenská Alzheimerova spoločnosť

občianske združenie venujúce sa pomoci ľuďom s Alzheimerovou chorobou s cieľom presadzovať ich práva a potreby a tak prispieť k vytvoreniu podmienok pre ich dôstojný život. Spája ľudí s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou a ich rodiny, ako aj odborných pracovníkov pracujúcich v oblasti výskumu, prevencie, diagnostiky a terapie a priateľov spoločnosti, ktorým nie je ľahostajný život ľudí s týmto ochorením.

 

Slovenská Alzheimerova spoločnosť

Mlynarovičova 2571/21, 851 03 Bratislava

Tel: 02/62 41 08 85, E-mail: spolocnost@alzheimer.sk

 

Napíšte nám