Naša pomoc Vám, Vaša pomoc nám

 

NAŠA POMOC VÁM

 

  • pomoc pre ľudí s poruchami pamäti, Alzheimerovou chorobou a rodinných opatrovateľov

Vyšetrenie pamäti

Kognitívny tréning

Špecializovaný denný pobyt

Psychiatrická ambulancia

Poradenstvo

Pomôcky pre trénovanie pamäti

Vzdelávanie rodín

Publikácie

Dotazník porúch pamäti

 

 

  • pomoc pre záujemcov o udržiavanie si dobrej pamäti a vitality, pre verejnosť

Tréningy pamäti v Centre MEMORY

Pomôcky na trénovanie pamäti

Osvetová činnosť

Dotazník porúch pamäti

 

 

  • pomoc pre pracovníkov profesionálne zainteresovaných na riešení problémov súvisiacich s demenciou

Akreditované vzdelávanie

 

 

  • ponuka pre dobrovoľníkov a študentov stredných a vysokých škôl zdravotníckych, pedagogických a sociálnych odborov

Dobrovoľníctvo

Prax pre študentov

Publikácie

 

Pomoc v jednotlivých regiónoch SR chceme poskytnúť aj prostredníctvom Kontaktných miest, ktoré postupne rozširujeme a budujeme pre Vás.

 

 

VAŠA POMOC NÁM


Naším poslaním je pomáhať...

Sami sa však ocitáme v situáciách, keď sme odkázaní na pomoc iných.

Spôsoby, ktorými nám môžete pomôcť:

 

1. podporou konkrétneho projektu

Aktuálne zbierame finančné prostriedky na projekt AlzheimerSpace - unikátny priestor pre pacientov s Alzheimerovou chorobou. Viac informácií sa dočítate na portáli DobraKrajina.sk.


2. poukázaním podielu svojej dane

Obľúbený spôsob podpory neziskových organizácií na Slovensku. Už niekoľko rokov nemusíš celú svoju daň odviesť štátu, ale môžeš jej podiel poukázať neziskovej organizácii, ktorú si ty ako daňovník zvolíš sám. Centrum MEMORY je oficiálnym prijímateľom 2 %. Ak nám ich chceš venovať, klikni tu.


3. poslaním priamej finančnej platby na účet našej organizácie

Jednoduchý spôsob, ako podporiť našu činnosť. Pošli dar v ľubovoľnej výške priamo na náš účet číslo 262 225 3941 / 1100. Ak nás chceš podporíť sponzorsky ako firma, napíš nám o tomto tvojom čine a my ťa zaradíme medzi našich Poslov pomoci.

 

Bez ohľadu na formu, akou nám pomáhate, všetkým Vám zo srdca ďakujeme!:)