Choroby a poruchy mozgu


Neuroveda sa zaoberá výskumom mozgu a nervového systému, jeho stavbou, funkciami a poruchami. Neuroveda sa ako vedecká disciplína rozvinula v posledných desaťročiach.

Ako uvádza neurovedec Joseph LeDoux v The Emotional Brain "ľudský mozog je najzložitejší prístroj, ktorý si dokážeme aj nedokážeme predstaviť". Je tvorený viac ako 100 miliardami nervových buniek, z ktorých každá vytvára až 10 000 spojení s ďalšími neurónmi.

Viac než 55 miliónov Američanov je postihnutých poruchou mozgu - čo je stav, ktorého rozsah sa pohybuje od poruchy učenia cez depresie až k poúrazovému poškodeniu mozgu. To znamená takmer každý piaty Američan. Rozhliadnite sa okolo seba. Pokiaľ je v miestnosti 25 ľudí, štatisticky päť z nich by malo byť postihnutých ochorením mozgu. Každý z nás pozná niekoho, kto je postihnutý ochorením alebo poruchou mozgu.

 

Niektoré choroby a poruchy mozgu:

 • ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou
 • ALS alebo Lou Gehrigova choroba
 • Alzheimerova choroba
 • Ataxie
 • Autismus
 • Bolesť
 • Bolesti hlavy
 • Cievna mozgová príhoda
 • Depresie
 • Drogové závislosti
 • Epilepsia
 • Hluchota
 • Huntingtonova choroba
 • Manio-depresívna (bipolárna) porucha
 • Mentálna retardácia
 • Mozgová obrna
 • Ochrnutie
 • Panická porucha
 • Parkinsonova choroba
 • Pásový opar
 • Poranenie miechy
 • Poruchy príjmu potravy
 • Poruchy spánku
 • Poruchy učenia
 • Roztrúsená skleróza
 • Schizofrénia
 • Slepota
 • Spina bifida
 • Svalová dystrofia
 • Tourettov syndróm
 • Úzkostná porucha
 • Vrodené vady
 • Závislosť na alkohole