Spravte niečo pre svoj mozog!

 

Buďte chytrí a zostaňte chytrí! Vedci potvrdzujú, že stimuláciou si môžeme udržiavať myseľ v dobrej kondícii a tým oddialiť rozvoj ochorení mozgu. Udržiavajte svoj mozog v činorodosti. Precvičujte ho hádankami, hrami, riešením problémov a tvorivou činnosťou!

PRÍKLAD:
Vykonajte nasledujúce úlohy presne v tomto poradí:

  1. Predstavte si miesto, kde by ste chceli byť. Možno by ste radi surfovali na obrovskej vlne alebo sa vyhrievali v lúčoch slnka na piesčitej pláži? Možno by ste sa chceli prechádzať rozkvitnutým parkom alebo chytať ryby v rannej hmle. Alebo by ste chceli byť vo svojej izbe, kde si doprajete chvíľku spánku? Predstavte si toto miesto vo svojej mysli a udržte si túto predstavu 1‐2 minúty.
  2. Započúvajte sa do zvukov vo svojom okolí. Pozorne počúvajte. Čo počujete? Spev vtákov za oknom? Tlmený smiech na chodbe? Tiché hučanie hudby v pozadí? Skúste zistiť koľko zvukov rozlíšite.
  3. Potichu postupne poklepávajte prstami jedným za druhým. Potom otočte poradie poklepávania. Ďalej poklepávajte dvakrát jedným prstom za druhým a naopak. Potom trikrát, štyrikrát atď.
  4. Odčítavajte po sedem od 100 smerom nadol.
  5. Spomeňte si na nejakú príhodu zo svojho života. Napríklad, keď ste šli prvýkrát sami na bicykli alebo keď babička piekla vaše obľúbené koláče. Predstavte si to miesto a snažte sa vybaviť si všetko naokolo: kto tam bol s Vami, čo ste mali na sebe oblečené, aké ste mali pocity?
  6. Teraz sa uštipnite. Vyberte si citlivé miesto na vnútornej strane ruky a kožu stlačte dostatočne silne, aby ste cítili bolesť.


Pri plnení týchto šiestich úloh ste práve aktivovali veľkú časť svojho mozgu. Aj niečo tak "jednoduché", ako poklepávanie prstami postupne za sebou vyžaduje fenomenálny rozsah koordinácie medzi miliónmi nervových buniek v celom mozgu, ktoré fungujú spoločne v dokonalom načasovaní, aby vytvorili signály vedúce pohyb prstov.

Čo sa pri riešení týchto úloh deje v našom mozgu?

 

Voľne preložené z anglického originálu "It´s Mindboggling!"

so zvolením Dana Alliance for Brain Initiatives, www.dana.org.