Pravák alebo ľavák?


Pravá a ľavá strana mozgu majú úplne rozdielnu funkciu. Všeobecne ľavá hemisféra je zodpovedná za analytické schopnosti, ako je logika, jazyk a matematické schopnosti, zatiaľ čo pravá strana riadi umelecké schopnosti a zrakové schopnosti ako rozlišovanie farieb, tvarov, vzorcov.

 

Vyskúšajte toto:

Zmerajte si, ako dlho dokážete udržať v rovnováhe pravítko na prstoch ľavej a pravej ruky. Potom si zmerajte, ako dlho dokážete udržať pravítko v rovnováhe na každej ruke a PRITOM rozprávať. Výsledky porovnajte.

Väčšina pravákov zistí, že hovorením zhoršuje výkonnosť ich pravej ruky, ale nie ľavej. Prečo? Jazyk a schopnosť používať pravú ruku sa nachádza v tej istej hemisfére a táto strana mozgu je preťažená súčasným rozprávaním a používaním ruky. Ľaváci môžu mať jazykové centrum v niektorej z hemisfér alebo v obidvoch z nich. Ľaváci s pravostranným jazykovým centrom majú lepší výsledok s pravou rukou, ľaváci s jazykovým centrom na ľavej stane budú mať lepšie výsledky s ľavou rukou. Ľaváci s jazykovými schopnosťami riadenými oboma stranami budú schopní udržať v rovnováhe pravítko rovnako ako na oboch rukách.