Sila mozgu


Počas dvoch minút si skúste zapamätať týchto desať slov v poradí, v akom idú za sebou:


bonbón - hlava - medveď - farma - prsteň - mačka - Jana - náhrdelník - deväť - pero

Teraz tento zoznam zakryte. Potom slová povedzte najprv za sebou ako nasledujú, potom v opačnom poradí. Aké bolo siedme slovo v poradí?
Ďalej u každého slova použite rôzne pripomienky, ako napríklad: Bonbón je u mňa jednotka. Dve hlavy sú lepšie ako jedna. Tri medvede, to je skvelý príbeh. Na farme sú štyri zvieratá. Päť prsteňov na päť prstov.
Teraz už isto viete, ako na to... Skúste to znova s inými slovami! Môžete to využiť v bežnom života (pamätanie si zoznamu potravín, ktoré chcete nakúpiť atď.)

 

Voľne preložené z anglického originálu "It´s Mindboggling!"

so zvolením Dana Alliance for Brain Initiatives, www.dana.org.