Tipy pre lepšiu pamäť

 

Pozitívny postoj

Nehovorme: "Ja si to nezapamätám!", "To nie je pre mňa!", ale povedzme si: "Ja nie som o nič horší ako iní!", "Ja to dokážem!".

Koncentrácia

Vedome zamerajme pozornosť na podstatu. Čím sme sústredenejší, tým je naša pamäť lepšia. Rozložme si cielene svoju energiu, nerozptyľujme sa množstvom informácií.

Asociácie

Všetko so všetkým súvisí. Pýtajme sa: "Čo mi táto situácia pripomína?", "Kde som sa stretol s podobným človekom?". Podobné otázky nám pomôžu pri spomínaní, ale aj pri zapamätávaní si nových informácií.

SelekciaFyzická aktivita vytvára podmienky pre lepšie fungovanie pamäti

Nezaťažujme si myseľ a pamäť priemernými, deprimujúcimi a zbytočnými myšlienkami a informáciami. Myslime kriticky a posudzujme, čo skutočne stojí za to pamätať si.

Vizualizácia - obrazotvornosť

Prostredníctvom mentálnych obrazov si vytvárajme vlastné obrazy. V takejto forme sú všetky informácie ako jedinečné a neopakovateľné dobre uložené v našej pamäti.

Intelektuálna zvedavosť

Čím máme viac vedomostí, tým bude ďalšie zapamätávanie si ľahšie a rýchlejšie. Informácie vzájomne nadväzujú, nové doplnia staré.

Stres

Úzkosť, strach a depresia prispievajú k poruchám pamäti. Zameriavajú pozornosť a všetku energiu na množstvo zbytočných detailov, zhoršujú schopnosť koncentrácie.

Emócie

Čím viac je informácia spojená so silnou emóciou, či už pozitívnou alebo negatívnou, tým lepšie sa vryje na dlhšiu dobu do pamäti.

Odpočinok

Uvoľnenie, odpočinok a dostatočný spánok umožňujú, aby si mozog oddýchol, prebúdzal sa svieži a myseľ sa naplnila energiou.

Okysličovanie

Fyzická a intelektuálna aktivita zvýši prietok krvi mozgovými cievami, čím si vytvárame optimálne podmienky pre činnosť pamäti.

Precvičovanie pamäti

Sledujme aktívne vedomostné súťaže, riešme krížovky a Sudoku, hrajme Scrabble a podobné hry.

 

Žime bohatý a aktívny život, ktorý naša pamäť tak veľmi potrebuje.