Čo s mozgom urobia alkohol a nelegálne drogy?

 

Či už sa jedná o nikotín, alkohol, lieky proti bolesti na lekársky predpis, kokaín alebo heroín, všetky tieto návykové látky menia mozog zásadným spôsobom. Všetky tieto látky pôsobia na "odmeňovacie dráhy" v mozgu tým, že uvoľňujú veľké množstvo neurochemických látok, ktoré vyvolávajú pocit eufórie a nadšenia. S opakovaným použitím sa tieto mozgové okruhy fyzicky menia. U vnímavých osôb dochádza k deštruktívnemu cyklu nutkavej žiadosti po droge a jej použitiu s cieľom obnoviť stav eufórie.

(Niektorí ľudia sú k tomuto bludnému kruhu vnímavejší než iní, a to z mnohých rôznych dôvodov.) Závislá osoba môže byť natoľko pohltená "hľadaním" drogy, že všetko ostatné v živote sa stane podradené. Bez liečby je zanechanie tohto návyku ťažké alebo dokonca nemožné.

Bez ohľadu na existujúcu dostupnosť nových spôsobov liečby závislosti je liečená iba malá časť ľudí, ktorí túto liečbu potrebujú. To môže byť z časti spôsobené chybnou predstavou, že závislosť je charakterovou chybou, čo je mýtus, ktorý bráni jednotlivcom vyhľadať pomoc pri odvykaní od drog alebo alkoholu. Ľudia, ktorí zvládnu prestať užívať tieto drogy, majú pred sebou celoživotnú bitku, kedy musia odolávať nutkaniu znovu začať. Preto odborníci definujú závislosť ako chronické recidivujúce ochorenie.

Tým, že vedci odhalili mozgové dráhy, ktoré sa podieľajú na závislosti, identifikovali nové ciele pre liečebné postupy, ktoré môžu stíšiť nutkanie užívať drogy a/alebo uľahčiť príznaky odvykania. Ďalší výskum v tejto oblasti je jedným z ústredných cieľov vedúcich k zachovaniu verejného zdravia - látková závislosť má obrovské nepriaznivé dopady na rodiny, komunity a celú spoločnosť, priamo postihuje 22 miliónov Američanov a podľa vládnych odhadov so sebou nesie ekonomickú záťaž viac než 245 miliárd USD ročne.