Možno predchádzať cievnej mozgovej príhode?

Odborníci na ochorenia mozgu sú presvedčení, že veľkému množstvu prípadov cievnej mozgovej príhody možno predísť tým, že budeme venovať dostatočnú pozornosť faktorom životného štýlu, ktoré zvyšujú riziko cievnej príhody. Patrí medzi ne fajčenie, obezita, nadmerné užívanie alkoholu, diabetes, vysoký krvný tlak a telesná nečinnosť. Hoci svoju úlohu hrajú dedičné vlohy (príbuzní osôb, ktoré mali cievnu mozgovú príhodu, majú tiež zvýšené riziko), faktory prostredia môžu u zraniteľných osôb túto nevýhodu vyvážiť. Lepšie povedomie o prevencii cievnej mozgovej príhody by mohlo mať veľký dopad na verejné zdravie, pretože cievna mozgová príhoda je celosvetovo druhou hlavnou príčinou úmrtia a dlhodobej chorobnosti (Svetová zdravotnícka organizácia).

V prípade zistenia príznakov cievnej mozgovej príhody je nutné vyhľadať okamžite lekársku pomoc. Strata času znamená stratu nervového tkaniva, t.j. zväčšenie poškodenej oblasti, ako potvrdzujú odborníci na cievnu mozgovú príhodu a jediný v súčasnej dobe dostupný liek pre liečbu akútnej cievnej mozgovej príhody je nutné podať v priebehu niekoľkých pár hodín.

Cievna mozgová príhoda často nezabíja, ale invalidizuje, spôsobuje ochrnutie, spasticitu svalov a poruchu kognitívnych funkcií. Nové prístupy k rozsiahlejšiemu uzdraveniu po cievnej mozgovej príhode využívajú znalosti o vrodenej schopnosti mozgu reorganizovať sa na základe učenia.