Vieme, čo spôsobuje duševné ochorenia a ako im najlepšie predísť?

 

Duševné ochorenia môžu mať množstvo foriem: ochromujúci smútok pri depresii, nekontrolovateľné nutkavé jednanie pri obsadantne kompulzívnej poruche, narušené myšlienky pri schizofrénii, manické stavy a ťažké depresie pri bipolárnej chorobe. Bez ohľadu na široké rozpätie príznakov a doposiaľ väčšinou neznáme príčiny majú tieto choroby jednu vec spoločnú: poruchu sústavy mozgových dráh. Napríklad pri depresii vedci za použitia zobrazovacích techník našli vybočené mozgové dráhy a zistili nerovnováhu chemických látok ako serotonínu a noradrenalínu. Podobný typ nervovej dysfunkcie bude podľa všetkého príčinou i ďalších duševných chorôb.

Otázka, prečo sú presne jednotlivci rôzne zraniteľní voči rozvoju duševnej choroby, je nejasná. Genetické faktory a faktory prostredia "príroda" a "výživa", ovplyvňujú zložitým spôsobom každého z nás. Je pravdepodobné, že svoju úlohu tu zohráva množstvo génov, z nich každý prináša stupeň rizika a u geneticky vnímavých jedincov môžu faktory prostredia uviesť chorobný proces do chodu.

Bez ohľadu na medzery v znalostiach v tejto oblasti je pre väčšinu duševných chorôb dostupná účinná liečba. Pre zaistenie najlepšej starostlivosti má zásadný význam vyhľadanie kvalifikovaného zdravotníka, pokiaľ možno niekoho, kto sa špecifikuje na danú chorobu. Keď sú lieky a psychoterapia ordinované skúsenými zdravotníkmi, môže v mnohých prípadoch zmierniť invalidizujúce príznaky, umožnia pacientovi svoj stav zvládať a vrátiť sa späť do normálu.