Akým spôsobom môže výskum mozgu zlepšiť liečbu bolestí?

 

Bez ohľadu na posledné poznatky o tom, ako mozog spracováva bolesť a reaguje na ňu, sa odborníci domnievajú, že bolesť je dosiaľ nedostatočne liečená. Najväčšie medzery sú v liečbe chronickej bolesti, ako je neuropatická bolesť (bežná komplikácia diabetu), nádorová bolesť a množstvo ďalších stavov spôsobujúcich invaliditu. Tento problém postihuje približne 86 miliónov Američanov a podľa American Chronic Pain Association stojí amerických zamestnávateľov približne 90 miliárd USD ročne.

Pri chronickej bolesti začína fungovať normálna fyziologická odozva organizmu na bolestivé stimuly iným spôsobom a chemické signály, ktoré prenášajú bolestivý vnem do mozgu sa zaseknú v polohe "zapnuté". Pri hľadaní riešenia skúšali vedci množstvo molekúl, ktoré prinášajú alebo zosilňujú signál bolesti. Najsľubnejším cieľom sú látky, ktoré sa používajú výhradne k odoslaniu signálov bolesti do miechy, pretože ovplyvnenie na tejto úrovni by nenarušilo normálnu (a potrebnú) reakciu na akútnu bolesť. V súčasnej dobre prebieha rada klinických štúdií na overenie účinnosti a bezpečnosti tejto novej generácie možných spôsobov liečby chronickej bolesti.