Čo to sú neurodegeneratívne choroby a akým spôsobom ich je možné liečiť?

 

Neurodegeneratívne choroby, medzi ktoré patrí Alzheimerova choroba, Parkinsonova  choroba, Huntingtonova choroba a amyotrofická laterálna skleróza (ALS), sa spoločne vyznačujú postupnou degeneráciou a odumieraním nervových buniek v určitých oblastiach mozgu. Vedci našli množstvo spoločných mechanizmov pre neurodegeneratívne choroby. Napríklad na všetkých týchto ochoreniach sa podieľajú "agregácie proteínov", teda abnormálne nahromadenie určitých bielkovín v mozgu (napr. amyloid u Alzheimerovej choroby). Pri týchto chorobách sú ovplyvnené špecifické podskupiny nervových buniek, napr. dopaminové bunky u Parkinsonovej choroby alebo motorické neuróny u ALS a Huntingtonovej choroby. Časťou problémov môžu byť tiež určité mechanizmy, ako oxidatívny stres, zápalový proces a "bunková smrť" čiže apoptóza.

Tieto spoločné rysy ukazujú na možnosti liečby, ktorá by mohla spomaliť, zastaviť či predchádzať degenerácii nervových buniek a prinášajú nádej, že úspech u jednej degeneratívnej choroby by  bolo možné využiť i u ostatných. V súčasnej dobe vedci skúšajú liečebné prístupy, ako je transplantácia buniek k náhrade poškodených buniek alebo používanie rastových faktorov k zlepšeniu prežitia zostávajúcich buniek, používajú imunoterapiu k prerušeniu nebezpečnej zápalovej reakcie a zameriavajú sa na tzv. molekulárnych "sprievodcov", ktorí  sa podieľajú na procese bunkovej degenerácie.