Akým spôsobom sa môžem podieľať na podpore výskumu mozgu?

 

Tu je niekoľko návrhov ako môžete podporiť výskum mozgu:

  • Pripojte sa k činnostiam Brain Awareness Week (týždeň uvedomenia si mozgu). Novinky o dátumoch a akciách vo vašom regióne nájdete na internetovej stránke: www.alzheimer.sk alebo na stránke zakladateľskej organizácie The Dana Foundation www.dana.org.
  • Venujte svoj čas podpore organizácie alebo záujmovej skupine zaoberajúcej sa zlepšením zdravia mozgu podľa vášho výberu.
  • Pokiaľ vy alebo niekto z vašich blízkych trpíte ochorením mozgu, informujte sa o najnovších poznatkoch v liečbe a o klinických štúdiách. Požiadajte o tieto informácie svojho lekára.
  • Získavajte informácie o mozgu (čítajte články a knihy a sledujte v televízii náučné programy, ktoré sa týkajú nových poznatkov vo výskume mozgu.)
  • Zúčastnite sa ako dobrovoľník výskumu mozgu na akreditovanom výskumnom pracovisku. Výskum normálnej funkcie mozgu je zásadný pre nájdenie odpovede o ochoreniach mozgu.
  • Napíšte do novín a televízie svoj názor, že sledujete a oceňujete ich záujem o tému mozgu.