Akým spôsobom možno pri liečbe ochorenia mozgu používať kmeňové bunky a ďalšie nástroje „regeneratívnej medicíny“?

 

Regeneratívna medicína je novou a jednou z najsľubnejších oblastí biomedicínskeho výskumu, ktorý dáva nádej vďaka poznatkom, že kmeňové bunky by mohli mať schopnosť prebudovať prakticky každé poškodené alebo choré tkanivo tela. Predtým, ako sa začne využívať klinický potenciál regeneratívnej terapie, je potrebné odpovedať na množstvo základných otázok. Napríklad dosiaľ plne nerozumieme signálom a biochemickým faktorom, ktoré riadia tvorbu kmeňových buniek a určujú, aký typ buniek z nich bude.

Kmeňové bunky získané z "blastocystov", čo sú zhluky buniek, ktoré sa vytvoria niekoľko dní po oplodnení vajíčka, majú schopnosť premeniť sa na akúkoľvek bunku v tele. Tzv. "dospelé" kmeňové bunky, vrátane kmeňových buniek v mozgu, majú väčšiu orgánovú špecifickosť. Pochopenie celého mechanizmu by vedcom umožnilo pestovať bunky za podmienok, ktoré by viedli k vývoju požadovaného typu buniek, napríklad dopaminových neurónov prie liečbe Parkinsonovej choroby.

Vedci už overujú niektoré typy liečby s využitím nervových kmeňových buniek alebo faktorov, ktoré povzbudzujú ich rast u zvieracích modelov, u množstva neurologických porúch, ako sú cievna mozgová príhoda, epilepsia, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a amyotrofická laterálna skleróza (ALS alebo Lou Gehrigova choroba). V súčasnej dobe prebiehajú včasné fázy klinického výskumu u ľudí na overenie nervového rastového faktoru (nerve growth factor - NGF) u Alzheimerovej choroby a gliového neurotropného faktoru (glial-derived neurotropic factor - GDNF) u Parkinsonovej choroby. Jednou z množstva prekážok, ktoré sa vedci pokúšajú zdolať, je spôsob, ako čo najlepšie tieto rastové faktory dostať do mozgu. Niektorí výskumníci používajú ako prenášačov neškodné vírusy typu Trójskeho koňa, zatiaľ čo iní sa domnievajú, že kmeňové bunky sú samy o sebe schopné prenášať liečebné chemické látky do cieľových oblastí mozgu.

Odborníci upozorňujú, že klinické využitie liečby kmeňovými bunkami je ešte na roky ďaleko a že rozvoj tejto oblasti je zabrzdený problematickými politickými a etickými otázkami a taktiež vedeckými prekážkami, ale väčšina z nich je presvedčená, že je iba vecou času aprísľuby regeneratívnej medicíny budú uskutočnené.