Aký zmysel má pre mozog spánok?

 

Na túto základnú otázku zatiaľ nepoznáme celú odpoveď, ale neuroveda nám ukazuje niekoľko zaujímavých stôp. Stále viac je zrejmé, že dostatočné množstvo spánku je potrebné k upevneniu určitých typov spomienok a ku zlepšeniu rôznych učebných úloh. Pokiaľ trpíme nedostatkom spánku, nemôžeme sa dobre učiť. Súčasný výskum mozgu ukazuje, že takzvaný spánok s pomalými vlnami, čo je typ non-REM spánku, ku ktorému obvykle dochádza v prvej časti noci, je pre učenie obzvlášť dôležitý. Dostatok spánku v priebehu 30 hodín po naučení sa nových poznatkov má zásadný význam, hoci niektoré štúdie ukazujú, že krátky spánok v dĺžke 60-90 minút vedie  ku rovnakému zlepšeniu v trénovanom správaní ako plnohodnotný osemhodinový spánok za predpokladu, že súčasťou tohto krátkeho prespania je spánok s pomalými vlnami a fázou REM.

Každý, kto niekedy prebdel celú noc, vie, že nedostatok spánku môže narušiť učenie sa, pamäť, pozornosť a rozhodovanie a činí ťažším vykonávať i jednoduché úlohy. Riziko nehôd sa s nedostatkom spánku tiež zvyšuje.

Priemerná osoba potrebuje 8 hodín spánku za noc, ale výskumy ukazujú, že väčšina Američanov nespí dostatočne. Až 1/5 z nás tvrdí, že ospalosť v priebehu dňa nám bráni v plnej výkonnosti a takmer rovnaké množstvo uvádza zaspatie za volantom. Chronický nedostatok spánku alebo náhle zmeny spánkových návykov môžu signalizovať zdravotný problém, ktorý vyžaduje vyšetrenie lekárom v spánkovom laboratóriu.