Ako je mozog schopný uzdraviť sa po poranení alebo chorobe?

 

Dlhú dobu platila dogma, že sa centrálny nervový systém nedokáže po úraze alebo rozsiahlom zničení buniek regenerovať. To je podporené skutočnosťou, že sa ľudia s ťažkým poranením hlavy alebo miechy všeobecne nedokážu vrátiť do stavu pred úrazom. Najnovšie objavy - vrátane zistenia, že dospelý mozog vytvára nové nervové bunky a že nezrelé nervové kmeňové bunky dokážu migrovať do poškodených oblastí v mozgoch zvierat - si vynútili prehodnotenie tejto zásady. Navyše nové poznatky a spôsoby tvorby spojenia medzi nervovými bunkami pri včasnom vývoji mozgu priniesli nádej, že tieto vývojové postupy môžu byť využité pri reparácii poškodeného nervového systému.

Vedci teraz začínajú zisťovať, ako by bolo možné tieto vrodené opravné mechanizmy využiť k liečbe chorôb. Súčasným hitom tohto výskumu sú tzv. stratégie "bound limb" (kontralaterálne znehybnenie) pri liečbe cievnej mozgovej príhody, ktorá spôsobila ochrnutie alebo oslabenie na jednej strane tela, kedy lekári imobilizujú zdravú pažu či nohu a vynútia si používanie oslabenej končatiny. K urýchleniu liečby po poranení miechy sa používajú pomôcky, ktoré obnovujú mechaniku chôdze. Pomocou oboch týchto prístupov sa vedci snažia vyvolať reorganizáciu nervových systémov tak, aby sa nahradili poškodené nervové spojenia.