Je strata pamäti včasným príznakom Alzheimerovej choroby?

 

Úbytok pamäti je jedným z najvčasnejších príznakov Alzheimerovej choroby a ďalších typov demencie, ale občasné zabúdanie je úplne normálna súčasť života. Niektoré typy spomienok zapadnú, i keď sme mladí, napr. zabudneme mená, alebo miesto, kde sme zaparkovali auto. Stres, poruchy spánku, určité lieky viazané na lekársky predpis a depresia sú spojené s poruchami pamäti u mladých i starších ľudí dokonca rovnakou mierou. Na druhej strane sú problémy s pamäťou, ktoré významne narúšajú  každodennú činnosť významným znakom, ktorý by mal zhodnotiť kvalifikovaný zdravotník. Za použitia najlepších nástrojov a psychologických testov dokážu zruční klinickí lekári diagnostikovať Alzheimerovu chorobu s 90 % presnosťou.

Výskum teraz hľadá spôsoby, ako diagnostikovať Alzheimerovu chorobu ešte pred tým, než sa objavia prvé príznaky. Medzi sľubné oblasti patria využitie PET (pozitrónovej emisnej tomografie) k zobrazeniu a sledovaniu amyloidových plakov v mozgu, ktoré sú charakteristické pre Alzheimerovu chorobu, a biologické testy, ktoré vyhľadajú "markery" ochorenia  v krvi.

Včasnejšia diagnóza bude nadobúdať význam s dostupnosťou nových spôsobov liečby, pretože - podobne ako lieky už klinicky používané - môžu byť najúčinnejšie, pokiaľ sa zaháji vo včasných štádiách choroby.

Čo sa týka výpadku pamäti, ktorú si mnohí z nás v priebehu starnutia začneme skôr všímať, najlepšou radou vedcov je upraviť si návyky a zaviesť životný štýl, ktorý podporí zdravie mozgu. Činnosti a programy na tréning pamäti, ktoré sú podrobne popísané v mnohých knihách, nám môžu pomôcť v tom, ako sa naučiť kompenzovať vekovo podmienené zmeny pamäti a ďalších kognitívnych funkcií.