Čo môžem robiť pre to, aby môj mozog zostal v dobrom stave i vo vyššom veku?

 

Stále viac je zrejmé, že spôsob nášho každodenného života veľmi výrazne ovplyvňuje spôsob starnutia mozgu. Hoci naše genetické vlohy hrajú svoju úlohu v zachovaní zdravia mozgu - množstvo chorôb u starnúceho mozgu môže byť prinajmenšom z časti spôsobených génovými mutáciami, voľba životného štýlu má zásadný vplyv na zdravie mozgu. Množstvo dlhodobých štúdií, z ktorých niektoré stále prebiehajú, sledovalo činnosti a návyky starších dospelých osôb s cieľom zistiť, v čom sa líšia ľudia, ktorí si zachovali dobré duševné schopnosti do vyššieho veku od tých, ktorým sa to nepodarilo. Medzi typické rysy, ktoré vyvstávajú nad ostatné, patria nasledujúce:

  • Udržiavanie duševnej činnosti zapájaním mozgu do stimulujúcich a ľahko zaťažujúcich činností, ktoré nás nútia používať mozog novým spôsobom.
  • Udržiavanie telesnej kondície vďaka pravidelnému cvičeniu (napr. 30 minút a viac rýchlej chôdze trikrát týždenne) alebo zapojením do rekreačných činností, ktoré sa vykonávajú vonku a za pohybu.
  • Pocit schopnosti ovplyvňovať svet okolo seba a pocit kontroly nad svojím životom, vrátane pocitu, že sme užitoční svojím rodinám alebo spoločnosti a dobrý pocit zo seba samého.
  • Zaistenie silnej siete spoločenských vzťahov, vrátane pravidelných kontaktov s priateľmi, rodinou a ďalšími ľuďmi v našom okolí i mimo neho.

Vedci taktiež zistili zaujímavý vzťah medzi zdravím srdca a zdravím mozgu. Ukazuje sa, že množstvo vecí, ktoré považujeme za dobré pre naše zdravé srdce, sú dobré i pre zdravie mozgu. Okrem telesného cvičenia sem patrí udržovanie dobrej telesnej hmotnosti, hladiny cholesterolu a glukózy v krvi, zvládanie stresu tak, aby nás nepremáhal a zdravá diéta s dostatočným množstvom antioxidančných vitamínov (obzvlášť vitamíny A, C a E, ktoré sa nachádzajú v ovocí a zelenine) a omega mastných kyselín (ktoré sú obsiahnuté v mastných rybách, ako je mečúň, losos, tuniak a makrela).

Základným heslom je, že veci, ktoré robíme každý deň, môžu ovplyvniť a skutočne ovplyvňujú to, ako si v priebehu starnutia zachovávame pamäť a schopnosť učiť sa. Jednoduché zmeny môžu mať veľký význam a práve teraz je najlepšia chvíľa začať so životným štýlom prínosným pre mozog.