Ako môže „základný“ neurovedecký výskum pomôcť k vynájdeniu liečby neurologických chorôb?

 

Lepšie porozumenie mozgu na každej úrovni - molekuly, bunky a nervové systémy - hrá zásadnú úlohu pri vynájdení nových spôsobov liečby a čo je možno ešte dôležitejšie, spôsobov, ako chorobám zabrániť. Pokiaľ lepšie pochopíme funkciu mozgu v normálnom stave, budeme môcť lepšie nájsť riešenie v prípade, že sa niečo "pokazí".

Takzvaný "základný výskum" zameraný na odhalenie základných mechanizmov v zdravom mozgu rovnako ako v chorom mozgu, je primárnym stimulom klinického výskumu, ktorý sa zameriava na vývoj nových liekov alebo liečebných postupov. Napríklad základný výskum spôsobov komunikácie medzi mozgovými bunkami a spôsobov kódovania pamäti v mozgu výraznou mierou prispel k vývoju liekov, ktoré sa používajú pri poruchách nervových pochodov. Tento prístup sa začína vyplácať u výskumných liekov pre liečbu Parkinsonovej a Alzheimerovej choroby. U psychiatrických chorôb poskytuje výskum nervových dráh, ktoré sa podieľajú na depresii a obsedantno kompulzívnej poruche, návod pri optimálnom výbere liečby podľa toho, ktorý nervový systém je postihnutý.