Môžu naše skúsenosti zmeniť mozog?

 

Vedci zistili, že mozog je prekvapivo tvárny. V priebehu života sa mení podľa našich zážitkov. Tiež je zrejmé, že okolie ovplyvňuje naše skúsenosti a veľkou mierou tiež naše správanie a myslenie, keď sa adaptujeme na svoje prostredie. Náš mozog naopak odráža naše správanie, pretože správanie je súhrnom vzorov nervovej činnosti. Stručne povedané mozog, správanie a prostredie sú úzko spojené v interaktívnej slučke: zmeny prostredia vedú k zmenám správania, ktoré vedú k zmenám v mozgu.

Jednotlivé prepojenia v mozgu sa začínajú tvoriť v priebehu včasného vývoja. Hoci v priebehu vnútromaternicového života tieto prepojenia vychádzajú z veľkej časti z našich genetických dispozícií, nasáva mozog novorodenca nové informácie zo svojho prostredia a veľmi rýchlo vytvorí miliardy spojení medzi nervovými bunkami ("synapsie") ako odozvu na toto prostredie a časom niektoré z nich opätovne zruší. Nové poznatky ukazujú, že mozog prechádza druhou vlnou dramatického rastu synapsií v priebehu dospievania a následne prebehne ďalšie prečistenie, aby sa tak posilnili synapsie, ktoré sa používajú často a odstránili tie, ktoré sa nepoužívali. Dokonca i vo vysokom veku sa mozog neustále vylaďuje v reakcii na nové učenie a nové skúsenosti.

Mozog dokáže meniť svoju štruktúru niekoľkými rôznymi spôsobmi. Synapsie sa môžu zosilňovať a ich sieť môže byť hustejšia. Drobné cievy sa môžu rozšíriť a rozmnožiť tak, aby bol mozog lepšie prekrvený. Tuková pošva obaľujúca nervové spojenie nazývaná myelin zosilnie, a tým urýchľuje priechod nervových signálov. V niektorých oblastiach mozgu dokonca vznikajú nové nervové bunky a pri správnom vplyve prostredia tieto novovzniknuté bunky migrujú, diferencujú sa a tvoria synapsie s ďalšími bunkami, čo je proces označovaný ako neurogenéza. Vedci spájajú neurogenézu s učením sa a preukázali, že stimulujúce prostredie zvyšuje rozsah neurgenézy. Tieto zistenia spoločne podávajú obraz dynamického adaptabilného mozgu, ktorý sa stále mení v odozve na naše skúsenosti a naše okolie.