Akým spôsobom môžeme predchádzať zneužitiu objavov o funkcii mozgu, napríklad objavy, ktoré ukazujú, ako sa lepšie učiť a ako zlepšiť kognitívne funkcie?

 

Etické využitie a aplikácie poznatkov neurovedy začínajú byť problematické, zvlášť ako sa vedci približujú k pochopeniu toho, ako v mozgu prebieha proces učenia a ako sa môže tento proces zlepšiť za pomoci farmakoterapie. Mali by sme tieto nové poznatky využiť ku zlepšeniu učenia sa u priemerných ľudí? Môžeme brániť vysokoškolským študentom zvládať štátnice s vyznamenaním vďaka liekom, ktoré boli vyvinuté na liečbu porúch pozornosti, alebo v budúcnosti liekov vytvorených pre posilnenie pamäti u ľudí s Alzheimerovou chorobou?

Ako neurovedecký výskum postupuje dopredu, získavajú "neuroetické" otázky na naliehavosti. Dana Alliance for Brain Initiatives celosvetovo združuje popredných odborníkov v neurovede, bioetike, práve a zákonodarstve, a usiluje sa o to, aby tieto otázky boli prenesené do verejnej diskusie. Cieľom je začať stanovovať normy a tvoriť základné smernice, ktoré spoločnosti umožnia adekvátne reagovať na etický rámec nových poznatkov o mozgu.